''People are being transformed into Jesus Christ through faith and the word of God''

Sunday, October 13, 2019

WAPI UMEWEKA HAZINA ZAKO?

Mhubiri: Mzee wa Kanisa, Mr. Leandri Kinabo
Maandiko: Mathayo 6:19-21, Luka 12:13-20,Mithali 11:28, Mathayo 6:11, Mithayo 19:17-21

Mathayo 6:19-21
"Msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba; bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi; kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako."

Luka 12:16-21
"Akawaambia mithali, akisema, Shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana; akaanza kuwaza moyoni mwake, akisema, Nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, Nitafanya hivi; nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha, nitajiambia, Ee nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi; pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, Mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako! Na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu."


Hazina ni kitu cha thamani mtu unachokiweka kwa ajili ya baadaye. Kwa hapa duniani hazina inaweza kuwa ni pesa, madini n.k, lakini pia unaweza kuweka hazina zako mbinguni kwa njia nyingi kama kujitoa mwenyewe kufanya kazi ya Mungu au kutoa mali zako kwa ajili ya kazi ya Mungu. 

Kuweka hazina yako hapa duniani si kitu kibaya lakini tambua kwamba hapa duniani tunapita kuna maisha baada ya hapa duniani na huko ndipo tutakaa muda mrefu kuliko hapa, sasa je umejiandaaje? Je ni kwa kiasi gani umeweka hazina zako mbinguni?. Hata kama uwe na fedha kiasi gani ukifa utaziacha, je umeeandaaje huko utakapoenda? 

Hazina yako ilipo ndipo moyo wako utakapo kuwepo, je umeweka wapi hazina zako? weka akiba yako mbinguni mahali salama.

Ukiweka hazina zako mbinguni unaweza ukazitumia hazina hizo ukiwa bado hapa duniani, katika Isaya 38:1-6 Mfalme Hezekia alimkumbusha Mungu mambo aliyomfanyia na akapata kibali cha kuendelea kuishi. Tumia nguvu zako, pesa zako kuwekeza hazina zako mbinguni.

Njia unazoweka kuweka hazina mbinguni
1. Kwa kuwasaidia wahitaji, Mathayo 6:1-4
2. Kuwasaidia watu ambao hawawezi kukurudishia, Luka 14:13-14
3. Unaweza kuweka hazina kwa kufanya maombi, maombi yako yakakumbukwa
4. Kwa kumpenda adui yako, Mathayo 5:46-48
5. Kwa Kuvumilia majaribu unayopitia Mathayo 5:11, 2Tim 4:7-8
6. Kwa kumtumikia Mungu, unaweza kutoa hela, au kutoa nguvu zako muda wako, kama watu wanaoenda kuhubiri injili.

Sunday, October 6, 2019

NEEMA YA MUNGU YAKUTOSHA, ENDELEA MBELE!

Mhubiri: Mr. Victor Adrian
Maandiko: Kutoka 14:1-28

Hii ni safari ya wana wa Israeli kutoka Misri, katika safari hii Mungu aliruhusu changamoto nyingi, ilikuwa ni mpango wa Mungu kuwafundisha zaidi kuhusu Yeye lakini pia kuwasaidia. Ikumbukwe kwamba wana wa Israel walikuwa wamekaa katika utumwa zaidi ya miaka 400 kwahiyo kizazi kilicho kuwepo kwa wakati huo kilikuwa hakimjui vizuri Mungu wa kweli wa Israel yukoje na ukitaka kudhibitisha hilo ni pale walipoacha na Musa, Musa alivyopanda mlimani kuchukua amri kuu wana wa Israel walitengeneza mungu sanamu anayefanana na miungu ya Misri, kwahiyo inamaanisha walikuwa wanamwabudu Mungu wasiye mjua vizuri. 

Lakini pia kizazi hiki kilikuwa hakimjui Musa kwasababu Musa hakuwepo Misri zaidi ya miaka 40 kwahiyo kilikuwa ni kizazi kipya kisichomjua Musa, kwahiyo hata wao tu kukubali kwenda na Musa haikuwa kazi rahisi. Sasa hapo changamoto ya kwanza mbele kuna bahari kubwa hakuna njia na huku nyuma jeshi wa Misri linakuja ili liwakamate, ilikuwa ni hali ya kutisha, wana wa Israel wakapata woga wakasahau hata kuhusu Mungu wakaanza kumlaumu Musa kwanini aliwatoa Misri, yawezekana na wewe unapitia hali ambayo ukiangalia kila upande huoni njia ya kutokea, ukiangalia huoni njia ya m-badala, lakini Mungu anakwambia leo kwamba "Neema yangu yakutosha, Endelea Mbele!" hakuna kukata tamaa, Yesu uliyenaye ni Yesu Kristo mwenye nguvu kubwa sana anayeweza kufanya chochote kutoa njia kusikokuwa na njia, hata kama wanadamu wamesema haitawezekana kwa jinsi yoyote lakini kwa Mungu yote yanawezekana!


Mungu aliyewatoa wana wa Israel kule Misri ndio huyo huyo aliyefanya Farao atume jeshi lake kuwarudisha Misri wana wa Israeli, alifanya hivyo makusudi ili kupitia jambo hilo Mungu ajipatie Utukufu. Hapa tunajifunza kuwa mara nyingne unaweza kudhani changamoto unazopitia ni za kwako kumbe ni kwa ajili ya adui yako ili Mungu apate Utukufu kupitia hilo. 

Lakini pia Mungu anaweza kukupitisha kwenye changamoto nyingi ili kukuweka sawa, usilie tu, Mwamini Mungu kwamba anaweza kukutoa kwenye changamoto yoyote ile. Wana wa Israeli walipouona muujiza huu wa bahari kugawanyika walimuelewa Mungu kwa kiwango kingine. Usimuache Mungu kwasababu ya shida yoyote, Mungu anaweza kufanya kitu chochote, usikate tamaa, endelea Mbele!

Monday, September 30, 2019

ITUNZE NEEMA ULIYOPEWA

Luka 1:26-30
1Samweli 16:11

Luka 1:26-30
"Mwezi wa sita, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi; na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, Salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, Salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, Usiogope, Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu."


Neema ni nini?
Neema ni upendeleo anaopata mtu bila kuutabikia, neema ikiwepo kwa mtu kila kitu hukaa sawa, isipokuwepo hata ufanyaje mambo hayakai sawa.Neema ikwepo hata maadui zako wanakuwa hawakuwezi.

Kwanini unahitaji Neema? 
1. Kwasababu; neema inakupa upendeleo, neema ikiwepo hata kama adui wainuke vita iwepo, utapata tu upendeleo, haijalishi shetani atapanga majeshi kiasi gani Neema ya Yesu itakupa upendeleo.

2. Neema inatupa kushinda vita 1Samwel 17: Daud alienda kupeleka chakula vita akakuta askari wamemshindwa goliati, wakamwambia huyu humuwez lakini Daud kwasababu aliijua neema ya Mungu jinsi inavyofanya kazi, akampiga goliati.  Yawezekana na wewe ukawa unapitia vita vikali na unajiuliza utashinda vipi, nakwambia unahitaji Neema ya Mungu.

3. Neema inatukutanisha na fursa, wako wengi wanakimbizana huku na kule wanatafut fursa lakini hawapati, lakini jibu ni Neema ya Mungu, Neema ya Mungu ilimkutanisha Daud na kiti cha mfalme. 

Sunday, September 22, 2019

MAISHA YA KIROHO

Mhubiri: Mch. Kiongozi Abdiel M. Mhini
Maandiko: Luka 1:26-35, Isaya 61:1-3

faida za kuisha maisha mazuri ya Kiroho
- Unapata nguvu ya kukemea mapepo, Efeso 6:
- Utapata ujasiri na nguvu za kutumika matendo 14:3
- unakuwa mpole na mtaratibu hayo ni matokea ya kukaa katika Roho
- Unapata uwezo wa kuwa Mtakatifu, 1Petro 1:15-16
- Hutayumbishwa na mafundisho potofu, sasa hivi kumekuwa na mafundisho mengi na watu wengi ambao hawajui wanatembea huku na kule kutafuta miujiza lakini ukimtegemea Roho Mtakatifu hutayumbishwa

Matendo 6:1-4, 
Kwahiyo tulia na Roho Mtakatifu, WaKristo wengi wa sasa ni tofauti na wa Enzi ya Paulo utofauti mkubwa ni Nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio damu ya Yesu inatenda kazi lakini ni lazima wewe mwenyewe uchochee kuwa katika Roho Mtakatifu muda wote.

Sunday, September 15, 2019

UTUKUFU WA MUNGU UNATOKANA NA UWEPO WAKE

Mhubiri: Mzee wa Kanisa, Leandri Kinabo
Maandiko: 1Samweli 4:12-22

Uwepo wa Mungu ni wa muhimu sana katika maisha yako, na unapopoteza uwepo wa Mungu ndani mwako utukufu wake unaondoka pia. Hapa Wana wa Israel walimuacha Mungu wakaacha kanuni zake wakawa wanaenenda kama wanavyotaka wao Mungu akawaacha. Kwakuwa walikuwa wanashinda vita kila mara wakadhani na wakati huo watashinda wasijua kwamba Mungu alishawaacha, wakapigana vita wakapigwa  sana mpaka Sanduku la Bwana likachukuliwa.

Ni hatari sana kuishi bila Uwepo wa Mungu katika maisha yako. Wana wa Israel waliachwa na Mungu bila wao kutambua mapema, walizani kuwa Mungu yupo tu kumbe walipoacha kufuata kanuni za Mungu Mungu aliwaacha.

Hivyo hivyo kuna watu wanadhani ukiokoka ndio umemaliza ukianza kwenda kanisani basi ndio umemaliza unaanza kuwa mzembe kuomba, kusoma Biblia na kufanya kazi ya Mungu. Unaweza ukadhani wewe ni mtakatifu sana na ukajisahau, ukasahau nini Mungu anataka ufanye, nini kanuni za Mungu, ufanyapo hivyo uwepo wa Mungu utaondoka maishani mwako, ulinzi wa Mungu hautakuwepo. Mungu atakusaidia tu ukimrudia Yeye na kutubu dhambi zako.

Wana wa Israel walidhani kuwa Sanduku la Bwana haliwezi kuchukuliwa, lakini kwasababu waliuacha uwepo wa Mungu ndomana utukufu wake ukaondoka. Unaweza kuwa na jina la KiKristo, unaonekana mtakatifu lakini utakapo fanya dhambi tu uwepo wa Mungu hapo hapo unakuacha.

1Wakorintho 3:16-17 " Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi." Wewe ni hekalu la Mungu, unapomuacha Mungu na kukosa uwepo wake Mungu atakubomoa.

Galatia 6:7 "Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi; kwa kuwa cho chote apandacho mtu, ndicho atakachovuna."

Badilika leo, mrudie Mungu, Mungu nae atakurehemu.

Sunday, September 1, 2019

TEMBEA KATIKA KANUNI ZA YESU KRISTO

Mhubiri: Mch. Kiongozi Abdiel M. Mhini
Maandiko: 1Yohana 1:7-9

1Yohana1:7-9
"Bali tukienenda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu, Mwana wake, yatusafisha dhambi yote. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, Yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu, na kutusafisha na udhalimu wote."

Kutembea katika kanuni za Mungu ni kitu cha muhimu sana maishani mwako. Kila mtu anapaswa unapaswa kuishi kama vile Mungu anavyotaka, Mungu anataka tuishi maisha ya Nuru, maisha matakatifu. Wanadamu hatuwezi kuishi maisha matakatifu kwa nguvu zetu,  ndio maana Mungu akamtuma mwana wake wa pekee Yesu Kristo ili kupitia Yeye wewe upate uwezo wa kishinda dhambi. Bila kumkubali Yesu Kristo maishani mwako hutaweza kuishinda dhambi, hutaweza kuacha dhambi, mpaka utakapokubali Yesu Kristo akusaidie.

Sasa ili Yesu Kristo aendelee kuishi maishani mwako, ili aendelee kuishi na wewe kukusaidia uishi maisha matakatifu, ni lazima ukubali kuishi kwa kanuni zake. Kanuni yake namba moja na ndio iliyo kuu ni Upendo, Umpende Mungu kwa moyo wako wote na pia umpende jirani yako. Ukimpenda Mungu utazishika amri zake, ukiamua kupenda Mungu hutaona uzito wa kumtumikia Yeye. Ukimpenda Mungu hitaona uzito kwa kusoma Biblia / Neno la Mungu wala kuomba. Ukimpenda Mungu kwa kumaanisha hutaona shida kumpenda jirani yako.

Kanuni nyingine kubwa, ni Unyenyekevu. Ili Yesu Kristo aendelee kuishi ndani mwako ni lazima uwe mnyenyekevu mbele zake na mbele za wanadamu. Kinyume cha unyenyekevu ni kiburi, Yesu Kristo hapendi kabisa mtu mwenye kiburi. Usiwe mtu wa kujihesabia haki, Mungu atakutapika, lakini ukijinyenyekeza chini ya mkono wake naye atakukweza kwa wakati wake, 1Petro 5:6. Mungu akuwezeshe kuishi katika kanuni zake.

Sunday, August 25, 2019

RUDI MSALABANI

Mhubiri: Mch. Prof. Matto
Maandiko: 1Wakorintho 1:18-31

Paulo alikuwa analionya kanisa la Korintho, kwasababu lilianza vizuri sana katika wokovu lakini badae likapoa na kuanza kuruhusu mambo ya kidunia kuingia kanisani. Mji wa Korintho ulikuwa ni wa kibiashara na wenye mchanganyiko mkubwa wa watu kutoka maeneo mbalimbali kwahiyo hata maovu yalikuwepo sana. Sasa zile roho chafu za ule mji zikaanza kuingia katika kanisa, matatizo yakaanza. Kitu hicho hicho ndicho kinachotokea sasahivi kwenye makanisa yetu, roho chafu za dunia zimeaza kuingia makanisani, watu hawaishi tena kama watu waliokoka bali kama watu wa mataifa wasiookoka; ndio maana ujumbe wa leo unakwambia 'Rudi Msalabani'. 

Mambo mengi yamekuwa hayaendi kama ulivyotarajia kwasababu umemuacha Mungu wa kweli na kuanza kuzitumainia akili zako, Yesu Kristo anakwambia 'Rudi Msalabani', tafuta kutengeneza na Mungu wako binafsi. Kumbuka Mungu alikokutoa uko hivyo ulivyo kwasababu Mungu amekusaidia. Neema sasa bado ipo tengeneza maisha yako na Yesu.

Yesu Kristo alikuja kutukombia wanadamu kwasababu ya upendo wake mkuu, Yesu Kristo ni halisi ni wa kweli katika maisha yako, hatuishi kwasababu ya nguvu ya mwanadamu bali tunaishi kwasababu ya Neema ya Mungu, kwahiyo usimsahau Mungu, patana na Yesu Kristo leo!

Unajua kwa watu wasiomjua Yesu Kristo, habari za msalaba ni bure kwako hawaoni uthamani wowote, kwasababu wanatumia hekima ya kibinadamu wengine wanauliza huyo Yesu yuko wapi wanataka kumuona katika ulimwengu wa mwili. Lakini kwako unayemjua Yesu mshike sana maana umepata neema, basi tengeneza mambo yako na Yesu. Kumbuka kazi kubwa sana aliyeifanya Yesu Kristo pale msalabani kwa ajili yako na mimi.

shetani anaweza kuwa anaongea ndani mwako anakwambia wewe si kitu, mjibu kwamba wewe ni kitu cha thamani sana kwasababu wewe ni mtoto wa Mungu, Pale msalabani Yesu Kristo alilipa gharama ya ukombozi wako, ni wewe kuamua tu leo kugeuka na kumrudia Yesu Kristo ili ayaongoze maisha yako kwasababu wewe mwenyewe hutaweza kuishi maisha matakatifu bila Yesu. Rudi kwa Yesu sasa