''People are being transformed into Jesus Christ through faith and the word of God''

Sunday, February 3, 2019

JIPE MOYO, WEWE NI MSHINDI!

Mhubiri: Mch. Kiongozi Abdiel M. Mhini
Maandiko: Warumi 8:28

Unaweza pitia mambo mengi magumu na ukaona kama mambo hayaendi lakini kumbuka kuwa hicho ni kipindi kifupi tu kitaisha na Mungu anasema anafanya kazi na wampendao.

 Warumi 8:28 "Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani, wale walioitwa kwa kusudi lake."

Dawa kubwa ya changamoto zinazokusumbua ni Maombi tu, Muombe Mungu bila kukata tamaa, Omba Omba Omba!. Ukisoma kuhusu Danieli utaona kuwa alimuomba Mungu bila kukata tamaa kwa siku 21 mpaka jibu lilipokuja. Maombi ni Suluhisho la kila tatizo, amini tu.

Mambo muhimu ya kuzingatia katika maombi yako:
1. Maombi yako ni lazima yaongozwe na Neno la Mungu
2. Unapoomba ni lazima uombe kwa Bidii na kwa kumaanisha, Luka 6:13 Yesu alikuwa na Bidii ya maombi.
3. Ni Muhimu sana kuomba kwa KUNENA, 1Wakorintho 14:18
4. Kwenye maombi yako uwe unamsikiliza Roho Mtakatifu, maombi ni mawasiliano ya pande mbili, baada ya kumwambia haja zako ni lazima usikilize Roho Mtakatifu naye anasemaje, tenga muda wako mzuri wa kutulia na Mungu.

Sunday, January 27, 2019

WEKA MTAZAMO MPYA SASA

Mhubiri: Mch. Kiongozi Abdiel M. Mhini
Maandiko: Hosea 4:6

Hosea alikuwa na ujumbe mkubwa sana wa kuwaonya watu wale lakini watu wale  kwasababu ya mtazamo wao mbaya hawakuusikia. Njia pekee ya kuwa na mtazamo mpya na wa uhakika ni kwa kupata maarifa ya Mungu, na maarifa hayo utayapata kupitia Neno la Mungu. Fahamu kuwa ni muhimu sana sana kuwa na mtazamo sahihi na ulio safi.

Sahivi ni mwanzo wa mwaka, weka mtazamo mpya sasa, usirudie rudie mipango yako ya jana, weka mipango mipya, mfano; Jinsi gani wewe binafsi utasoma Biblia kwa uaminifu katika mwaka huu? Je umepanga kuomba kwa kiasi gani katika mwaka huu.

Ukisema umeokoka alafu husomi Neno la Mungu utakuwa unakosea sana. Jinsi Neno la Mungu linavyoweza kubadilisha mtazamo;
- Neno la Mungu linaongoza maisha,  wakristo wengi sasa hawana Neno la Mungu, kwahiyo wanadanganywa sana kwa kukosa maarifa.

Sunday, January 13, 2019

JIPANGE UPYA KWENDA VIWANGO VINGINE!

Mhubiri: Mch. Kazimoto
Maandiko: Kutoka 31:1-6

Katika mwaka huu mpya, Jipange upya kwenda viwango vingine. Kuna kujipanga na kuna viwango vingine, kujipanga ina maana kuna mambo ulikuwa hujaweka sawa kwahiyo unayaweka sawa kwa kuyapanga vizuri kwa kuwa na mipango mizuri; na viwango vingine ina maana viwango ambavyo hukuvifikia mwaka jana kwahiyo mwaka huu mpya panga kuvifikia; kama mwaka jana ulikuwa unachelewa kanisani basi mwaka huu uwahi, kama mwaka jana ulikuwa mvivu katika kazi basi mwaka huu fanya kwa bidii. Huu ni ujumbe wa kiroho na kimwili pia. 

Katika kazi/biashara zako weka viwango vingine kuwa na ubunifu mwingine zaidi kuliko mwaka jana, ukifanya mbinu zilezile za mwaka jana hutaweza kupata matokeo mapya, kama unataka maendeleo zaidi kuliko mwaka jana badilisha mbinu ulizotumia mwaka jana, tafuta mbinu nzuri zaidi kupata matokeo mazuri. Roho Mtakatifu aingie kwako aweke ubunifu kila kona, akikupa ubunifu kila kona maendeleo yatakuja pesa itakuja utaendelea kiroho na kimwili. Kutoka 31:1-6, Mungu ameweka akili nyingi sana ndani mwako ni wewe tu kuitumia.Huu ni mwaka mpya weka viwango vipya vya kiroho na kimwili.

Ili uweze kuendelea mbele hatua za muhimu kuliko zote ni; 

1. MUWEKE MUNGU AWE NAMBA MOJA(1) KWENYE MAISHA YAKO. Tunavyosema Mungu awe namba moja maana yake ni umpende kuliko kitu chochote kile, inamaana maombi upo, mikesha upo mifungo upo, usiweke mambo mengine mbele kuliko Mungu, MUngu awe namba moja kwanza kuliko vitu vyote, kwa ambaye hujaokoka uokoke, kwa ambaye ulilegea utengeneze maisha yako na Mungu, na kwa uliye vizuri jitahidi usirudi nyuma. 

2. Achana/ vunja vitu vyote vinavyo kurudisha nyuma; kama ni tabia flani, kama ni maagano flani ulifanya ya ukoo vunja vunja yote kwa Jina la Yesu. Gideon kabla hajaenda viwango vingine aliambiwa avunje miungu ya wazazi wake ili apande viwango vingine.
- Kuna vitu ambavyo usipovipinga hutaweza kuendelea, kama ukiangalia kwenye ukoo unaoona kuna ngome ambao inazuia anza mara moja kuivunja. Kama ukijiangalia unaona umeokoka vizuri lakini bado huendelei, je unazani ni kwanini ipo hivyo? hapo kutakuwa tu kuna kitu kimejificha amua kufanya maombi ya vita na kuvunja kila kitu cha shetani
- Kuna vitu usipotoa katika maisha haiwezekani kwenda hatua nyingine.
- Ili kutoka katika maisha ni lazima uchukie hali uliyonayo.

Monday, January 7, 2019

SIRI YA KUTOA KWA AJILI YA KAZI YA MUNGU

Mhubiri: Ms. Irene Swai
Maandiko: 2Wakorintho 8:1-12

Watu wa Makedonia walikuwa ni watu wenye dhiki nyingi lakini walionyesha utofauti sana kwasababu pamoja na dhiki walizo nazo walitoa sana zaidi ya uwezo wao, walitoa sana kwajili ya kazi ya Mungu. 

Utoaji ni kipimo mojawapo cha upendo, ukimpenda sana mtu utajitoa sana kwa ajili yake, vivyo hivyo ukimpenda sana Mungu hutapata shida kutoa kwa ajili ya kazi yake. Watu wa Makedonia walimpenda sana Mungu ndomana hawakujali kuwa wana uwezo mdogo bali walitoa sana zaidi ya uwezo wao. Upendo ni tendo ni lazima ulionyeshe, huwezi ukasema unampenda sana Mungu alafu hujitoi wala hutoi kwa ajili ya kazi yake.

UTOAJI ni FURSA ya KUONYESHA UNAVYOMPENDA MUNGU. Mungu aliweka hili tendo la Utoaji ili tuweze kuonyesha jinsi tunavyompenda. Mungu amejikamilisha kila kitu na kila kitu ni vyake, Mungu alisema tumtolee sadaka si kwasababu hana, hapana bali ni fursa aliyotupa, Paulo anasema ni Neema. Kwahiyo toa pesa yako nguvu zako kwasababu ya Upendo wako kwa Mungu.

2Wakorintho 9:6-8,10-11 inaonyesha kuwa ni Yeye ndiye anayetupa nafasi ya kutoa, ni Yeye ndiye anayetupa mbegu ya kupanda ili tupande tuvune tumtolee kwa ajili yake. Yaani Yeye ndiye aliyesababisha ukapata hiyo kazi/biahsara uliyonayo inayokupa hela, sasa kwanini uwe mzito kumtolea Mungu? Kwanini uwe mzito kutoa kwa ajili ya Injili?

Huu ni mwanzo wa mwaka, kila mtu anapanga unapanga kwamba uendelee katika mambo yako fulani, lakini Je umepanga kwa kiasi gani unataka uongeze Upendo wako kwa Mungu? Je katika mwaka huu ni kwa kiasi gani umepanga kumtolea Mungu?

Sunday, December 16, 2018

MAISHA YA KUMTEGEMEA ROHO MTAKATIFU

Mhubiri: Mch. Mussa Elias
Maandiko: Warumi 8:26-27

Sio kila Mkristo ni Mpentekoste bali kila Mpentekoste ni Mkristo. Pentekoste ilikuja baada ya Roho Mtakatifu kuja duniani. Kazi kuu ya Roho Mtakatifu ni kuliandaa kanisa, kukuandaa wewe kwa ajili ya kumpokea Bwana Yesu atakaporudi kwa mara ya pili.  

Mojawapo ya madhara ya dhambi ni kujisikia kuwa umekamilika ndani mwako bila kumuhitaji Mungu, ukijihisi tu hupendi kumtegemea Mungu ujue dhambi imekutafuna, imekufanya ujisikie hivyo. 

Ni lazima ujifunze kumtegemea Roho Mtakatifu maana Yeye ana faida nyingi sana kwa ajili yako. Mtegemee Roho Mtakatifu kwa asilimia zote utaona maisha yako yakibadilika. 

Warumi 8:26-27 "Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu."

Wewe binafsi huwezi kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, lakini ukimtumia Roho Mtakatifu ambaye anajua siri za Mungu utafanikiwa katika kuomba yulee. Muda mwingine tunaomba lakini hatujibiwi kwasababu hatuombi kwendana na mapenzi ya Mungu.

Mungu anataka kukujibu kabisa maombi yako lakini kama hauko imara katika ufahamu wako kanuni zake, kwasababu Mungu anataka tuomba vizuri(right) lakini pia vitu vyenye maana (make sense), sasa haya yote hutaweza bila kumtegemea Roho Mtakatifu.

Dakika moja kuomba ukiwa katika Roho Mtakatifu ina faida kubwa sana kuliko maombi ya lisaa limoja bila Roho Mtakatifu.

- 1Wakortho 2:15-16, vitu vyote, mashauri yote tunayohitaji binadamu yamewekwa ndani ya Roho Mtakatifu, kwahiyo kama utaanzisha uhusiano imara na Roho Mtakatifu utapata faida sana.
- Yuda 1:20, sasa ili kufanikiwa inabidi kwanza kujijenga, kujishikiza kikweli kweli ndani ya Roho Mtakatifu kumtegemea kikweli kweli Roho Mtakatifu, kutengeneza tabia ya kuwa tegemezi kwa Roho Mtakatifu.